Zespół redakcyjny IPE

 

 

Mirosław Bańko, dr hab., prof. UW – Instytut Języka Polskiego, Uniwersytet Warszawski

 

Magdalena Majdak, dr – Instytut Języka Polskiego PAN, Warszawa

 

Maciej Czeszewski, mgr – Wydział Polonistyki, Uniwersytet Warszawski

 

 


 

 

Autorzy opisów słowników


Mirosław Bańko, dr hab., prof. UW – Instytut Języka Polskiego, Uniwersytet Warszawski

 

S. B. Linde, Słownik języka polskiego

Słownik języka polskiego, red. W. Doroszewski

Słownik języka polskiego, red. M. Szymczak

 

Piotr Batko, mgr – Instytut Języka Polskiego, Uniwersytet Warszawski

 

Inny słownik języka polskiego, red. M. Bańko

 

Marcin Będkowski, mgr – Instytut Języka Polskiego, Uniwersytet Warszawski

 

G. Knapiusz, Thesaurus polono-latino-graecus

J. Puzynina, T. Korpysz, Internetowy słownik języka Cypriana Norwida

Słownik języka Adama Mickiewicza, red. K. Górski, S. Hrabec

 

Maciej Czeszewski, mgr – Wydział Polonistyki, Uniwersytet Warszawski

 

J. Mączyński, Lexicon Latino Polonicum

J. Murmeliusz, Dictionarius Ioannis Murmellii variarum rerum

F. Mymer, Dictionarius trium linguarum

 

Krystyna Długosz-Kurczabowa, dr – emerytowany pracownik Instytutu Języka Polskiego, Uniwersytet Warszawski

 

A. Brückner, Słownik etymologiczny języka polskiego

K. Długosz-Kurczabowa, Wielki słownik etymologiczno-historyczny języka polskiego

 

Bogusław Dunaj, prof. dr hab. – Katedra Historii Języka i Dialektologii, Uniwersytet Jagielloński

 

Słownik współczesnego języka polskiego, red. B. Dunaj

 

Mariola Jakubowicz, dr – Instytut Slawistyki PAN, Kraków

 

W. Boryś, Słownik etymologiczny języka polskiego

 

Alina Kępińska, dr hab. – Instytut Języka Polskiego, Uniwersytet Warszawski

 

M. A. Trotz, Nowy dykcjonarz, to jest Mownik polsko-niemiecko-francuski

 

Ewelina Kwapień, dr – Instytut Języka Polskiego, Uniwersytet Warszawski

 

Słownik prasłowiański, red. F. Sławski

 

Jowita Latko, mgr – Instytut Polonistyki Stosowanej, Uniwersytet Warszawski

 

Uniwersalny słownik języka polskiego, red. S. Dubisz

 

Agata Liberek, mgr – Wydział Polonistyki, Uniwersytet Warszawski

 

Słownik staropolski, red. S. Urbańczyk

 

Magdalena Majdak, dr – Instytut Języka Polskiego PAN, Warszawa

 

Słownik języka Jana Chryzostoma Paska, red. H. Koneczna, W. Doroszewski

Słownik języka polskiego, red. J. Karłowicz, A. Kryński, W. Niedźwiedzki

Słownik języka polskiego XVII i 1. poł. XVIII wieku

 

Małgorzata B. Majewska, dr – Instytut Języka Polskiego PAN, Warszawa

 

A. Zdanowicz i in., Słownik języka polskiego

 

Mirosława Mycawka, dr – Katedra Współczesnego Języka Polskiego, Uniwersytet Jagielloński

 

Słownik współczesnego języka polskiego, red. B. Dunaj

 

Agnieszka Piotrowska, dr – Instytut Języka Polskiego, Uniwersytet Warszawski

 

A. Bańkowski, Etymologiczny słownik języka polskiego

F. Sławski, Słownik etymologiczny języka polskiego

 

Patrycja Potoniec, dr – Instytut Badań Literackich PAN, Pracownia Słownika Polszczyzny XVI wieku, Toruń

 

Słownik polszczyzny XVI wieku, red. M. R. Mayenowa, F. Pepłowski

 

Zygmunt Saloni, prof. dr hab. – Instytut Lingwistyki Stosowanej, Uniwersytet Warszawski

 

Słownik języka polskiego, red. W. Doroszewski

 

Bożena Sieradzka-Baziur, dr hab., prof. IJP PAN – Instytut Języka Polskiego PAN, Kraków

 

Słownik polszczyzny Jana Kochanowskiego, red. M. Kucała

 

Ewa Ulitzka, dr – Instytut Języka Polskiego, Uniwersytet Śląski w Katowicach

 

Praktyczny słownik współczesnej polszczyzny, red. H. Zgółkowa

 

Piotr Żmigrodzki, prof. dr hab. – Instytut Języka Polskiego PAN, Kraków

 

Wielki słownik języka polskiego, red. P. Żmigrodzki

 

 


 

 

Konsultanci

 

Mirosław Bańko, dr hab., prof. UW – Instytut Języka Polskiego, Uniwersytet Warszawski

 

Inny słownik języka polskiego, red. M. Bańko

 

Andrzej Bańkowski, dr hab., prof. AJD – emerytowany pracownik Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie

 

A. Bańkowski, Etymologiczny słownik języka polskiego

 

Wiesław Boryś, prof. dr hab. – Instytut Slawistyki PAN, Kraków

 

W. Boryś, Słownik etymologiczny języka polskiego

 

Ewa Deptuchowa, dr hab., prof. IJP PAN – Instytut Języka Polskiego PAN, Kraków

 

Słownik staropolski, red. S. Urbańczyk

 

Stanisław Dubisz, prof. dr hab. – Instytut Polonistyki Stosowanej, Uniwersytet Warszawski

 

Słownik prasłowiański, red. F. Sławski

Uniwersalny słownik języka polskiego, red. S. Dubisz

 

Włodzimierz Gruszczyński, dr hab., prof. SWPS i IJP PAN – Wydział Filologiczny, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Warszawa; Instytut Języka Polskiego PAN, Warszawa

 

J. Murmeliusz, Dictionarius Ioannis Murmellii variarum rerum

F. Mymer, Dictionarius trium linguarum

Słownik języka Jana Chryzostoma Paska, red. H. Koneczna, W. Doroszewski

Słownik języka polskiego XVII i 1. poł. XVIII wieku

 

Mariola Jakubowicz, dr – Instytut Slawistyki PAN, Kraków

 

Słownik prasłowiański, red. F. Sławski

 

Alina Kępińska, dr hab. – Instytut Języka Polskiego, Uniwersytet Warszawski

 

Słownik staropolski, red. S. Urbańczyk

 

Tomasz Korpysz, dr – Instytut Języka Polskiego, Uniwersytet Warszawski; Instytut Filologii Polskiej, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa

 

J. Puzynina, T. Korpysz, Internetowy słownik języka Cypriana Norwida

Słownik języka Adama Mickiewicza, red. K. Górski, S. Hrabec

 

Marian Kucała, prof. dr hab. – emerytowany pracownik Instytutu Języka Polskiego PAN, Kraków

 

Słownik polszczyzny Jana Kochanowskiego, red. M. Kucała

 

Bożena Matuszczyk, dr hab., prof. UG – Instytut Filologii Polskiej, Uniwersytet Gdański

 

S. B. Linde, Słownik języka polskiego

 

Jadwiga Puzynina, prof. dr hab. – emerytowany pracownik Instytutu Języka Polskiego, Uniwersytet Warszawski

 

G. Knapiusz, Thesaurus polono-latino-graecus

J. Puzynina, T. Korpysz, Internetowy słownik języka Cypriana Norwida

Słownik języka Adama Mickiewicza, red. K. Górski, S. Hrabec

 

Zygmunt Saloni, prof. dr hab. – Instytut Lingwistyki Stosowanej, Uniwersytet Warszawski

 

Słownik języka polskiego, red. M. Szymczak

 

Janusz Siatkowski, prof. dr hab. – emerytowany pracownik Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej, Uniwersytet Warszawski

 

F. Sławski, Słownik etymologiczny języka polskiego

 

Bogdan Walczak, prof. dr. hab. – Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu

 

Słownik języka polskiego, red. J. Karłowicz, A. Kryński, W. Niedźwiedzki

A. Zdanowicz i in., Słownik języka polskiego

 

Krystyna Wilczewska, dr – emerytowany pracownik Instytutu Badań Literackich PAN, Pracownia Słownika Polszczyzny XVI wieku, Toruń

 

Słownik polszczyzny XVI wieku, red. M. R. Mayenowa, F. Pepłowski

 

Izabela Winiarska-Górska, dr – Instytut Języka Polskiego, Uniwersytet Warszawski

 

J. Mączyński, Lexicon Latino Polonicum

 

Halina Zgółkowa, prof. dr hab. – Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu

 

Praktyczny słownik współczesnej polszczyzny, red. H. Zgółkowa

 

 


 

Tłumacze


Anna Kozłowska, dr – Instytut Filologii Polskiej, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa

 

tłumaczenia z języka łacińskiego w opisach słowników:

J. Murmeliusz, Dictionarius Ioannis Murmellii variarum rerum

F. Mymer, Dictionarius trium linguarum

J. Mączyński, Lexicon Latino Polonicum

G. Knapiusz, Thesaurus polono-latino-graecus

 

Agata Liberek, mgr – Wydział Polonistyki, Uniwersytet Warszawski

 

tłumaczenia z języka francuskiego w opisie słownika:

M. A. Trotz, Nowy dykcjonarz, to jest Mownik polsko-niemiecko-francuski

 

 


 

Tło historyczno-kulturowe


Kacper Nosarzewski

 

 


 

 

Projekt graficzny


Wiktor KucQ STUDIO

 

 


 

 

Oprogramowanie i skanowanie


Q STUDIO

 

 


 

 

Korekta


Anna Stankiewicz

 

 


 

 

Wybór zdjęć


Justyna Spychała