Internetowy przewodnik edukacyjny nie powstałby bez życzliwego zainteresowania, pomocy i finansowego wsparcia szeregu osób i instytucji. Dziękujemy przede wszystkim autorom i konsultantom opisów poszczególnych słowników, którzy swoją pracę wykonali nieodpłatnie. Ani razu nie spotkaliśmy się z odmową, przeciwnie – niektórzy autorzy pomagali nawet pozyskać dodatkowe materiały, mianowicie obrazy okładek lub haseł diagnostycznych. Pełną listę osób, które wsparły projekt merytorycznie – autorów, konsultantów, tłumaczy, redaktorów – publikujemy w zakładce Autorzy.

 

Szczególne podziękowania kierujemy do dziekana Wydziału Polonistyki, prof. dr. hab. Stanisława Dubisza, który swoim zainteresowaniem zachęcał nas do pracy, a dzięki dotacji finansowej umożliwił informatyczną realizację projektu. Projekt wsparła też finansowo dyrekcja Instytutu Języka Polskiego UW, a ponadto kilka instytucji uczelnianych: Zarząd Samorządu Studentów UW, Fundacja Uniwersytetu Warszawskiego, Fundacja „Universitatis Varsoviensis” i Rada Konsultacyjna ds. Studenckiego Ruchu Naukowego.

 

Matką chrzestną Internetowego przewodnika edukacyjnego jest dr Izabela Winiarska-Górska, której zdaniem – cytujemy za notatkami jej oddanego studenta – „zadania domowe z historii języka polskiego powinny powstawać w formie strony internetowej”. Ta opinia dała bezpośredni impuls do prac nad witryną. Dziękując za inspirację, chcielibyśmy wyrazić życzenie, aby zajęcia uniwersyteckie były zawsze kuźnią pomysłów i źródłem natchnień dla wdzięcznych słuchaczy.