Warszawskie Koło Leksykograficzne

Instytut Języka Polskiego

Uniwersytet Warszawski

ul. Krakowskie Przedmieście 26/28

00-927 Warszawa

 

 

e-mail: leksykografowie.kn@uw.edu.pl