wybierz słownik z listy
BUDOWA ARTYKUŁU HASŁOWEGO

Wyraz hasłowy (BRODA) zapisany jest pogrubionymi wersalikami w prostokątnym polu na niebieskim tle. Obok znajduje się informacja gramatyczna (tu: rzecz. ż). oraz warianty fonetyczne (w haśle broda ich brak), a następnie informacja o tym, w którym ze słowników (staropolskim, polszczyzny XVI w., Knapiusza, Troca, Lindego, wileńskim, warszawskim, pod red. W. Doroszewskiego) wyraz hasłowy jest notowany (wyraz broda jest notowany we wszystkich). Poniżej pojawia się wyróżniony niebieską czcionką wykaz obecnych w materiale źródłowym form gramatycznych (w wypadku hasła broda jest to niemal cały paradygmat), następnie, przy wyrazach pochodzenia obcego pojawia się informacja etymologiczna. Dalej, w ostrokątnych cudzysłowach czcionką w kolorze czerwonym, zapisane są kolejno numerowane definicje znaczeń (hasło broda ma trzy znaczenia: „1. dolna część twarzy, poniżej dolnej wargi, 2. zarost na twarzy poniżej ust, na szczękach i podbródku; u niektórych zwierząt pęk włosów pod pyskiem na podgardlu, 3. człowiek brodaty, brodacz”). Ostatnie z nich poprzedzone zostało jednym z 27 kwalifikatorów (tu: ekspr.). Po definicji następuje materiał ilustracyjny, w którym wszystkie formy wyrazu hasłowego wyróżniane są niebieską czcionką (wyrazy obce zaś innym krojem czcionki). Poświadczenia opatrywane są skrótem nazwiska autora i/lub tytułu dzieła oraz numerem strony. Skróty rozwijają się na życzenie czytelnika do skróconego opisu bibliograficznego. Pod znaczeniami mogą znajdować się związki wyrazowe o różnym stopniu łączliwości (1. ustabilizowane połączenia wyrazowe (▲), 2. związki frazeologiczne (♦), 3. przysłowia, sentencje, skrzydlate słowa (●)), wraz z zaznaczeniem ewentualnego szyku zmiennego. Pod każdym ze związków wyrazowych zamieszczono materiał ilustracyjny z lokalizacją. Poniżej znajdują się podhasła, odsyłacze oraz miejsce na wymianę opinii (Wyświetl dyskusję na temat hasła) i umieszczenie komentarzy zarówno użytkowników, jak i autorów. Artykuły hasłowe są sygnowane.