wybierz słownik z listy
BUDOWA ARTYKUŁU HASŁOWEGO

Po wyrazie hasłowym (zapisanym drukiem pogrubionym, np. broda) następuje informacja gramatyczna (w przykładowym haśle końcówka dopełniacza liczby pojedynczej i mianownika liczby mnogiej oraz oznaczenie rodzaju żeńskiego). W wielu hasłach rzeczownikowych po pierwszym wyrazie hasłowym występują zdrobnienia lub zgrubienia albo warianty wyrazu hasłowego. W przykładowym haśle zostało podane zdrobnienie bródka, po którym następuje sześć numerowanych znaczeń. Definicje kolejnych znaczeń są w słowniku wprowadzane za pomocą liczb arabskich, początkowych liter alfabetu i znaku = .

W przykładowym haśle po definicji pierwszego znaczenia „część twarzy pod dolną wargą” opisano połączenia wyrazowe i podano cytaty bez wskazania ich źródła. Jest tu między innymi poświadczony związek frazeologiczny brodą ziemię ryć, objaśniony jako „poledz, ginąć, umierać”.

Struktura artykułów hasłowych jest przejrzysta. Artykuły hasłowe opisujące podobne jednostki różnią się między sobą. Ten sam typ informacji leksykograficznej pojawia się w różnych miejscach struktury artykułów hasłowych. Występują też niekonsekwencje w zapisie kwalifikatorów i informacji etymologicznej. Autorzy stosują więcej skrótów, niż podali w ich spisie. Niektóre skróty występują w wariantywnych postaciach, np.: an. i z ang., geog., geogr. i jeogr.