wybierz słownik z listy
BUDOWA ARTYKUŁU HASŁOWEGO

Wyrazem hasłowym jest leksem łaciński Barba. Po nim w drugiej kolumnie następuje odpowiednik niemiecki Bart, w trzeciej kolumnie odpowiednik polski Broda. Po każdym z leksemów stawiana jest kropka. Brak przykładów użyć. Hasło przymiotnikowe Barbatus umieszczone zostało w innym rozdziale, gromadzącym leksemy przymiotnikowe: De babitudinibus corporum – Von geftalt der… – O postawach ciał człowieczych.